O Gminie

O Gminie

HistoriaZarządCzłonkostwo

Członkiem Gminy może zostać każdy, kto zgodnie z Prawem Powrotu może ubiegać się o obywatelstwo Izraela (warunkiem jest, by przynajmniej jedno z dziadków było Żydem), a także osoby, które dokonały konwersji na judaizm prowadzonej przez jednego z rabinów Gminy. Konieczne jest posiadanie obywatelstwa polskiego. Od nowych członków nie jest wymagana żadna konkretna wiedza o historii i religii żydowskiej, znajomość języka hebrajskiego, jidysz, czy inna dodatkowa wiedza lub doświadczenie. Gmina zrzesza Żydów niezależnie od stopnia ich religijności. Członek Gminy nie może być jednak zrzeszony w innych związkach wyznaniowych. Osoba, która chciałaby zostać członkiem GWŻ w Warszawie powinna:

  • pobrać deklarację członkowską – deklaracja członkowska PDF,
  • przedstawić dokumenty poświadczające żydowskie pochodzenie jej lub rodziców/dziadków. Mogą to być: przedwojenne zaświadczenia urodzenia lub obrzezania, ślubu lub rozwodu żydowskiego w rodzinie, dokument o zmianie nazwiska, zaświadczenie o pochówku na cmentarzu żydowskim lub przynależności do żydowskich organizacji oraz inne. W przypadku braku powyższych dokumentów kandydat spotyka się z rabinem, który przeprowadza z nim szczegółowy wywiad,
  • uzyskać podpisy dwóch członków Gminy na swojej deklaracji wstąpienia do Gminy,
  • złożyć wszystkie dokumenty w biurze GWŻ w Warszawie,
  • spotkać się z jednym z członków Zarządu. Decyzja o członkostwie jest podejmowana uchwałą w czasie posiedzenia Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Członkostwo w Gminie potwierdza legitymacja członkowska, którą nowy członek otrzymuje po zapłaceniu rocznej składki w wysokości 100,00 złotych (pozostali członkowie, w tym studenci). Członkowie Gminy chcący w pełni korzystać z przysługujących im przywilejów powinni pamiętać o opłacaniu rocznej składki i podstemplowywaniu legitymacji w Biurze Zarządu Gminy.

Składki można wpłacać do gminnej kasy czynnej od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-16:00 i w piątki w godzinach 9:00-14:00 lub przelewem na konto Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie.

Numer konta: 90 1240 1066 1111 0000 0006 3904Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
Twarda 6, 00-105 Warszawa
tel. (+48) 22 620 43 24

NIP: 5252133200
Nr konta: 90 1240 1066 1111 0000 0006 3904 PLN
Iban PL: 10 1240 1066 1787 0010 0033 1240 USD Swift PKOPPLPWProjekt: Helena Czernek
Zdjęcia: Max Meir Mroz