O Gminie

O Gminie

HistoriaZarządCzłonkostwo

Zarząd w składzie od 5 do 7 osób jest wybierany na czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Członków Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Odpowiada za wszystkie działania i projekty prowadzone przez Gminę oraz za gminne inwestycje.

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie wybrany w czerwcu 2022 roku

  • Sylwia Kędzierska-Jasik – przewodnicząca
  • Eliza Panek – wiceprzewodnicząca
  • Anna Bakuła-Wasilewska – skarbniczka
  • Anna Dodziuk van Kooten
  • Grażyna Majer
  • Remigiusz Sosnowski
  • Witold Wrzosiński

Gmina to podstawowa organizacja wspólnoty żydowskiej, wchodząca w skład Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Gmina Warszawska z Filią w Lublinie jest największą z gmin tego Związku.

Podstawą funkcjonowania jest Ustawa z dnia 20 lutego o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP (Dz. U. Nr 41, poz. 251)

Ustawa [plik PDF]

Prawa Członków Gminy dodatkowo określa rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy. (Dz. U. Nr 26, poz. 235)

Rozporządzenie [plik PDF]

Zakres działalności Zarządu określony jest w prawie wewnętrznym wyznaniowej wspólnoty żydowskiej w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2006 roku.

Prawo wewnętrzne [plik PDF]

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
Twarda 6, 00-105 Warszawa
tel. (+48) 22 620 43 24

NIP: 5252133200
Nr konta: 90 1240 1066 1111 0000 0006 3904 PLN
Iban PL: 10 1240 1066 1787 0010 0033 1240 USD Swift PKOPPLPWProjekt: Helena Czernek
Zdjęcia: Max Meir Mroz